A Falunk sorsáról

“2. § (1) A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét,
helyi közügyekben demokratikus módon,
széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi
és megvalósítja a helyi közakaratot.”

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő Testületének
Győrújbarát

Tárgy: PANASZ, JOGORVOSLATI KÉRELEM

 • GYŐRÚJBARÁT/régi NAGYBARÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLA-ÉPÜLET – bontása vagy FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA ?
 • GYŐRÚJBARÁT/PAPERDŐ tetején/a “védett hegygerincen” egy “kis-kolontári méretekkel” rendelkező víztározó/halastó/csónakázó tó /?/ megépítése

Tisztelt Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő Testülete!
Tisztelt Kara Ákos országgyűlési Képviselő Úr
!
Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
!
Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
!
Tisztelt Építésügyi Hivatal!
Tisztelt Földhivatal!
Tisztelt Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság!
Tisztelt Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósága!
Tisztelt Pannon- Víz!
Szíves tájékoztatásul, Tisztelt másolatot kapó további Címzettek!
Tényő Polgármestere külön is megszólítva és példaértékű felújításukért elismerésemet kifejezve, Tisztelt Varga Gábor Polgármester Úr!

Gratulálok az “élhető településközpont”- hoz!

DE, ha átlátunk az „aranyfüstön”, A FALUNAK van egy másik, amit ugye nem szívesen „mutogatunk”, arca is. Itt sérül „a helyi közakarat”! Amit teszünk, bármit teszünk, mindig mindent korrektül, tisztességesen, a köz javára megelégedéssel, átlátszó, tiszta, őszinte viszonyok mellett kell megtenni. A FALU Önkormányzatának, Képviselő Testületének az „Istenadta Népet szolgálni kell”, az információkat, a vélemény- kinyilvánítás jogát mindenkinek meg kell adni.

DE, a FALUBAN másra is/másokra is figyelni kell, figyelemmel kell lenni, ebből, most csak kettőre hívom fel szíves figyelmüket! Két, nagyon fontos, a “Tárgy” -ban megnevezett, A FALUNKAT nagyon foglalkoztató téma ügyét jelzem/frissítem fel Önöknek. Nem én vagyok az első, aki ezt elmondja, DE úgy látom, hogy mindez Önöket ez idáig „hidegen hagyta/hagyja”!

Kérdezem/kérdezzük!

1. A közakarat ellenére miért bontanak?

2. Miért engedik meg, hogy egy „kis-Kolontári méretű” víztömeg ott legyen az emberek feje fölött; állítólag „csak” 4000 m3; ha „elindul”, a környéken visz mindent!

Miért nem védik, miért nem tisztelik A FALU, AZ EMBEREK építészeti értékeit, múltjuk egy részét?

Miért döntenek úgy, hogy ettől EMBEREK napi félelemben, veszélyben éljenek?

Együtt említem a kettőt, mert a Hivatali/Testületi döntéseik miatt, amikor nem veszik figyelembe A FALU érdekét, sérültek/sérülnek a BARÁTI EMBEREK JOGAI!

Önök erről tudnak, hogy a FALU/FALURÉSZEK háborognak, csak ezt nem veszik/ezt nem akarják figyelembe venni, magyarázkodnak/félremagyaráznak!?

MIÉRT? Miért nem veszik figyelembe az EMBEREK véleményét?

TISZTELET A KIVÉTELNEK!

A FALU/GYŐRÚJBARÁT Önöket választotta meg! A Képviselőnek, a Polgármesternek még inkább, a FALU EGÉSZÉT KELL KÉPVISELNIE; az nem lehet magyarázat, érv, kibúvó, hogy „A NAGYBARÁTIAK nem fogtak össze, azért nincs képviselőjük”!

Az önkormányzati törvény értelmében a Tiszségviselőknek pontosan ez a feladata!

A megválasztott Képviselőknek, élükön a Polgármesterrel AZ EGÉSZ FALU, elejétől a végéig/a hegy csúcsáig/gerincéig, minden rezdülésére, problémájára figyelni kell, nagy hangsúlyt kell fordítani!

Különben meg, AZ EGÉSZ FALU, nem csak (8+1) emberből áll!

DE, az „úton” igenis össze kell tartani, együtt kell menni, egymásra figyelni kell, egymást meg kell hallgatni; ha Valaki eltéved/letéved az útról, légyen az akár „egyszerű Falulakó/Hegylakó”, akár Képviselő, akár Polgármester, annak segíteni kell megtalálni a helyes irányt!

AZ EMBER, ezt belátja és megköszöni!

A múltamat/jelenemet ismerve, nagyon sokan megkerestek azzal, hogy tegyünk valamit, hogy a “Képviselők, élükön a Polgármesterrel”, hallják meg a FALU hangját. Bevállalom a „kisbíró” szerepét. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy, ha valaki a hangját hallathatja, ha valaki bármit szóvá tehet ebben a FALUBAN, az “a svejkovszkyferi”. A FALU életében, 30 évig/egy emberöltőig, mint tanácstag, majd mint képviselő, mint alpolgármester, mint bizottsági tag, egyhuzamban vettem aktívan részt! (azt, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a “gyüttment” Apám is 30 évig megbecsült tanácstag volt A FALUNKBAN, a Családunk a Faluban két emberöltőt kiszolgált) Azt hittem, hogy békés és nyugodt „öreg korom” lesz, DE a lelkem már nagyon régóta nyugtalan, a többségi FALULAKÓVAL/HEGYLAKÓVAL egyetemben. Ezért, most kötelességemnek érzem/tartom, hogy véleményt nyilvánítsak.

Szeretem ezt A FALUT, mert A SZÜLŐFALUM, DE, a mára kialakult körülmények elszomorítnak; DE, azt is tudom, hogy egy “hatalom” A FALUT, A FALU NÉPET nem tudja leváltani, ez csak fordítva működik!

… és akkor most, a konkrét ügyeket ismertetem.

1. A NAGYBARÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETE – bontása? FELÚJÍTÁSA?

A NAGYBARÁTI falurész LAKÓI erősen kötődnek régi ISKOLÁJUKHOZ!

Szomorú látni, hogy az Önkormányzat/Testület hagyja pusztulni az épületet. A Falu múltjára/értékeire vigyázni kell, ami itt történt eddig, az egy nagyfokú gondatlanság, a FALU vagyonának nem megóvása, az kimeríti a „hűtlen kezelés” fogalmát, ez büntetendő cselekmény/bűncselekmény! Ez az Önkormányzat szégyene, A FALU meg szégyelli magát! Csak az első lehullott tetőcserepet kellet volna kicserélni, hogy ne legyen beázás, ne legyen további károsodás.

Ezt az ÉPÜLETET akarják a földdel egy szintbe hozni!? A fűtési rendszer fémanyagát már bontják! „NAGYBARÁT” mára már egy „ÓFALU” lett, a két falurész szinte „KETTÉSZAKADT”!

A kitörött ablakokat, be kellett volna üvegeztetni, az Önkormányzatnak még pénzébe sem került volna, hisz ez biztosítási esemény. A GONDOS GAZDA, ezt tette volna, nem került volna ilyen állapotba! Hiányzik az odaadó, gondos, jó gazda, ami itt van, az a FALUT elszomorítja! Nem eladni és bontani kell, átalakítani és felújítani kell! Mindenkinek tetsző új funkciót kell találni!

Tisztelt Képviselő Testület! Ezt csak kívülről lehet látni?

A napokban, Gülch Csaba szerkesztő Úr tolmácsolásában, nagyon szép példáját olvashattuk, hogy Tényőn, hogyan viszonyulnak az öreg épületekhez:

A Kisalföld cikk alábbi idézetével, erről meggyőződhetnek.

„Tényő: az otthon a méltó öregkor záloga”

Felújították a hetvenes évek óta működő idősek napközi otthonát Tényőn.

GÜLCH CSABA – KISALFÖLD NAPILAP – 2011.10.07.

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/tenyo_az_otthon_a_melto_oregkor_zaloga/2243965/

„A korszerűsített, megszépült intézmény társasággal szolgál és biztonságot nyújt azoknak a tényőieknek, akik öregkorukra egyedül maradtak. Közös kistérségi pályázaton tízmillió forintot nyert a tényői önkormányzat. A támogatásból – két és fél millió forint önrésszel kiegészítve – a hetvenes évek óta működő idősek napközi otthonát újították fel.

Ahogy Varga Gábor polgármester fogalmazott: a közel nyolcvanéves épület igencsak rászorult a korszerűsítésre. Többek között szigetelték a falakat, az aljzatokat (padlót, járólapot) minden helyiségben kicserélték, hangulatos társalgót, irodát, komfortos mosdót, s mozgássérültek számára is kényelmesen használható mellékhelyiséget alakítottak ki.

– Azért is végeztük el ezt a felújítást, mert időseink megérdemlik a szép és modern környezetet. Megérdemlik, hogy elégedett mosollyal érkezzenek mindennap és jókedvvel töltsék el idejüket reggeltől délutánig. Beszélgetnek, együtt ebédelnek, számos derűs vagy éppen szomorú történettel idézik fel fiatalságukat – említette a polgármester.

A napokban Kara Ákos országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés alelnöke is meglátogatta a tényői időseket.

– Fontos az óvoda és az iskola, de jó, ha ilyen intézménnyel szintén törődik a település. Annál is inkább, mert erre szakmailag is szükség van.

Remélem, egyre több önkormányzat gondol és áldoz erre a térségben, a megyében. Sok mindenre jó az ilyen intézmény: társasággal szolgál, s biztonságot is ad az öregkorukra egyedül maradottaknak, alkalmat kínál arra, hogy ügyeik intézéséhez segítséget kapjanak.

Úgy gondolom, a feltételek kiválóak, a közösség jó, így az otthon a méltóságteljes öregkor záloga.„

Varga Gábor Polgármester Úr nagyon szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy
Tényő nem „Magyarország leggazdagabb falva”
Nem „Az év települése”
Nem „A Világörökség része”
És valószínűleg nem is a világ közepe…
(Bár aki nyitott szemmel jár a faluban, talál erre utaló jeleket…)
Tényő egyszerűen csak egy olyan szeletkéje e Föld nevű bolygónak, ahol jó otthon lenni.
Ezer és ezer apró csoda, amit ha összegyűjtve mélyebben megismerünk,
igazán otthon érezzük magunkat tőle.

Tisztelt Képviselő Testület/(8+1)!

GYŐRÚJBARÁTON is ilyen szemlélet és hozzáállás kellene!

A „KICSITŐL” nem szégyen tanulni! Tessék már meghallani a „NÉP hangját”!

Csak párhuzamot szeretnék vonni a KISBARÁTI ’CSOBOLYÓHÁZ’ és a NAGYBARÁTI ’ISKOLA’ között; azonos korú mindegyik, DE A KISBARÁTI HÁZ ÁLL!

(Ráadásul, tömés-fal is van benne!) Tele Élettel! Mindnyájunk örömére!

A „NAGYBARÁTI volt ISKOLAÉPÜLET” is megérdemli a felújítást, átalakítást! A római katolikus templom felöli melléképület lebontásával, a régi épület átalakításával, felújításával keletkezik egy hangulatos, intim, védett belső parkosítható kis tér. Az épületnek új funkciót kell találni, például „egy otthont a méltó öregkorra”.

Váltsuk valóra országgyűlési Képviselőnk reményét, hogy „egyre több önkormányzat gondol és áldoz erre a térségben”, kérjük ebben a segítségét.

Barátin születettként, mára már nem érzem jól magam a saját KISFALUMBAN. Amikor látom/és Önökön kívül MINDENKI látja, hogy milyen magas falakat húztak maguk köré, nagyobbat, mint „az a 3 m magas tömör fal”, ami az Alpolgármester Úrnak nem tetszik. Furcsa módon a hegygerincen – bár azt is mondják, hogy ez egy völgy – lévő tó sem zavarja, ha a hegy lábánál áll, nem látja; micsoda torzulás! Ez már olyan, mint a mesében,”A császár új ruhájában”; Mindenki látja a meztelen igazságot, csak a Képviselő Testület nem!

Ezzel bevezetve/átvezetve, rátérek a másik ügyre, Győrújbarát „védett hegygerincére”.

2. GYŐRÚJBARÁT/PAPERDŐ tetején/a “védett hegygerincen” egy “kis-kolontári méretekkel” rendelkező víztározó/halastó/csónakázó tó …/?/ megépítése

4000 m³ – es „Tó a védett hegygerincen”!? A tóból kitermelt föld lett az „új hegygerinc”, alatta valami van „A vízutánpótlást a tó, bizonyosan a völgyből kapja”, mérete , helyzete a műhold-képen jól látható.

Szeli Zalán: „Védett hegygerinc” (http://baratipont.hu/2011/09/18/vedett-hegygerinc/) című cikkét beemelem, nagyon tanulságos, korrekt írás; szakemberek hozzászólásival.

A mellékelt anyagban, Szeli Zalán, A FALUNK ifjú védője, krónikása, ebben a témában kimerítő kutatást végzett, ebből megismerhetjük a „Képviselő Testület” álláspontját, „magyarázkodásukat”!

Felrúgták a korábbi Testületek „szentnek tartott döntését a védett hegygerincről”, általuk, ahogy érvelnek, a „tó” nem is a gerincen van, hanem egy „völgyben”; oda nyugodtan lehet építeni, „miért ne építhetne a saját telkére szabadon azt, amit akar”, „nem indokolt védeni, mint természeti értéket annál is inkább, hiszen a szomszédos dombon egy hatalmas ház található”.

Az is érdekes, hogy a nemleges jegyzői előterjesztés, a külsős szakemberek ellenzése ellenére a Bizottság ellentétes döntést hoz, majd a Testület meg is szavazza a „védett hegygerinc törlését”. A Jegyzőt, a Bizottság külsős tagjait „díszpintyeknek” tekintik/tekintették! Vajon milyen hatásra?

BRAVÓ „Képviselő Testület”! Ez, engem/bennünket régmúlt időkre emlékeztet!

Hibát, hibára halmoznak, csak azért elkövetni egy újabb jogtalan lépést, mert az előző is az volt, és ezzel védekezni, ez nonszensz!

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Illetékes Felügyeleti Szervek!

Nagyon remélem, hogy A FALUNK megválasztott KÉPVISELŐI is, A SAJÁT FALUJUKNAK érzik a MI KISFALUNKAT is, és okosan, mindenki megelégedésére felülvizsgálják korábbi döntéseiket! … hogy „igazán otthon érezzük magunkat tőle.”!

A Tisztelt Illetékes Felügyeleti Szervektől A FALU érdekében, védelmében KIVIZSGÁLÁST és JOGORVOSLATOT kérek/kérünk.

Bízom/bízunk A FALU ügyeinek megnyugtató intézkedésében és rendezésében!

Győrújbarát, 2011.október 17.

Köszönettel és Tisztelettel!

Svejkovszky Ferenc

2. § (1) A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

VN:F [1.9.6_1107]
A csillagokra kattintva osztályozhatsz egytől ötig!
Értékelés: 4.4/5 (20 leadott szavazat)
A Falunk sorsáról, 4.4 out of 5 based on 20 ratings

2 hozzászólás A Falunk sorsáról

 • Bruszt László

  Kedves Svejkovszky Úr!

  Tökéletesen igaza van.

  Tenni kell valamit.

  üdvözlettel

  Bruszt László

  VA:F [1.9.6_1107]
  Értékelés: 5.0/5 (4 leadott szavazat)
 • Kedves Feri!

  Azt hiszem, különösebben nem kell ismertetnem veled nézeteimet az általad leírtakról.
  Tudod, azért vártam ily soká hozzászólásom, véleményem közlésével,hogy ne befolyásoljak senkit,ki hozzá akar szólni épületes, figyelemkeltő, lelkiismeretet felrázó írásodhoz.

  Azt érzékelem, hogy barátin nagyobb a baj mint gondoltam!
  Mi történik itt?
  Mindenki begubózott kuckójába, és megszeppenve les néha kifelé?
  Néha, mikor nem tetszik neki valami,mérgesen fúj, majd még mélyebbre elbújik?
  Vagy csak a szaftos hírek és a való világ ocsmányságai keltik fel a tisztelt győrújbarátiak érdeklődését?

  Képtelen vagyok ezt elhinni.
  Lehetséges, hogy mások is úgy vannak vele mint én.
  Ők is kíváncsian várják mások, felhívásoddal kapcsolatos reagálását, véleményét.

  Feri !
  Nagyon örülök nyílt levelednek.
  Lehet, hogy meggondolatlan, befolyásolható emberek lerombolhatnak évszázados értéket, tönkretehetnek védett tájat rejtett szándéktól vezérelve, lelkük rajta.

  Amit Mi nem tehetünk meg, hogy mindezt némán, alázattal tűrjük.
  Tudom, mert beszélünk,beszélnek róla.
  Ez nem csak néhányunknak a véleménye.

  A nagy horderejű, sokakat érintő döntéseket sohasem hirtelen, az érintettekkel való konzultáció nélkül kell meghozni.
  Főleg nem úgy, hogy nem hirdetnek ötletbörzét az esetleges hasznosíthatósággal kapcsolatban.

  Későn van, holnap dolgoznom kell.
  Üdvözlettel.
  TJ

  VA:F [1.9.6_1107]
  Értékelés: 5.0/5 (7 leadott szavazat)

Baráti   közügy

Baráti   Program

Baráti   Kreatív

Baráti   Életképek

 • Gyönyörű Győrújbarát

  Segítsetek összegyűjteni azokat a fotókat, amiket Győrújbarát képeskönyvébe bekerülhetnének. Küldjetek fotót, linket, feltesszük ide. részletek

 • Kipakolás

  Ellátmány jött a szigetre. Töltött ágyúval biztosítja a helyőrség legénysége a kipakolás zavartalanságát. részletek

 • 1. Homokszemben a világ

  Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökkévalóságot, s tartsd tenyeredben a végtelent. részletek

 • Betlehem

Baráti   Történt

Baráti   Más

Baráti   Íz

 • Pincekultúra Egyesület

  Egy lelkes társaságnak a története, akik a Józan-Völgy Szűk Horgasi részén feltámasztották a hagyományos borászkodás, és pinceművelés hagyományait. részletek

 • Mézeskalács

  Az egyesületi mézeskalácssütéseken az alábbi recept alapján készülnek a finomságok. Most már negyedszer készítettünk ezek szerint két és fél kiló mézből sütit, úgyhogy ki van próbálva 🙂 . részletek

 • Karácsony illata

  Minden évben sok-sok kisgyermek segítségével igazi karácsonyi mézeskalács illatot szoktunk varázsolni az éttermünkben, a Dobos Pub Pizzériában. Vasárnap délután várunk Titeket is részletek

 • Sütőtökös muffin

Egy kategória'; while (have_posts()) { the_post(); $bfa_ata['postcount']++; if (in_category(7)) { $odd_or_even = (($bfa_ata['postcount'] % 2) ? 'odd-post' : 'even-post' ); bfa_center_content($bfa_ata['content_inside_loop']); } } } */?>

A Facebookon olvashatsz a háttérinformációkról, a tervezett írásokról

Hozzászólás minősítés

Legutóbbi hozzászólások

 • 2014. november 20. csütörtök 21:58 Dr. Svejkovszky Ferenc: KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT! http://www.gyorujbarat.hu/
 • 2014. október 22. szerda 18:09 Kiss Róbert: Szerintem amúgy rendőr kell. Esetleg rendőrnek látszó dolog. Jó ötlet...
 • 2014. október 22. szerda 17:46 Kiss Róbert: Tisztelt Szabó Tímea! Örülök hogy Ön egy szabálykövető polgár. De lássuk...
 • 2014. október 21. kedd 11:46 Szabó Tímea: Kedves Kiss Róbert! Ha helyesen olvasta volna a cikket, nem tartaná...
 • 2014. október 21. kedd 10:01 Kiss Róbert: Kedves Tímea! Hibának tartom a 30-as tábla kihelyezését: – aki az...
 • 2014. június 28. szombat 11:17 Dr. Svejkovszky Ferenc: Kedves Győrújbarátiak ! Szeretnénk tájékoztatni Önöket a...
 • 2013. május 13. hétfő 10:12 Dr. Svejkovszky Ferenc: DR. TIMAFFY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS FALUHÁZ avatása...
 • 2013. május 8. szerda 20:54 Török József: A Győrújbaráti Művelődési Házat Dr. Timaffy László Művelődési Otthon és...
 • 2012. szeptember 20. csütörtök 19:11 Tarjányi Tamás: Gratulálok, hogy végre elkészült a bölcsőde. Remélem, hogy sok...
 • 2012. szeptember 19. szerda 10:05 Kerti Piroska: Nagyon szép lett a bölcsi és klasszak a motorok is:-). Előbb-utóbb...
 • 2012. június 26. kedd 20:28 Bagó István: Nagyon szép ez az összeállítás! A faluközpont is szép lett, de néhány...
 • 2012. május 31. csütörtök 18:59 skaliczky Nándor: Nagyon jó volt a Szegedi vívótábor (mert én is vívok itt barátin)!...
 • 2012. május 7. hétfő 07:54 Török József: Kérek mindenkit, ki támogatja a volt Nagybaráti Iskola megmentését és IGAZI...
 • 2012. április 13. péntek 13:06 Halász Attila: Hurrá! Háromszoros…, Krisztának és hogy végre itt is olvashatunk...
 • 2012. január 22. vasárnap 21:25 Thürmer Ágnes: Kedves Svédáné Sztrakay Kriszta! Kisfiam szintén az Így neveled a...
 • 2011. december 13. kedd 21:17 Halász Erika: Gratulálok a győrújbaráti vívóknak!!!!!!!! Még most is sajnálom, hogy...
 • 2011. december 13. kedd 10:33 Őri Gyula: 1./ Nagybaráti iskola – A csatornázás idején részben a kivitelező...
 • 2011. december 5. hétfő 22:16 Török József: A szentek türelmesek. Ők értik, és megértik, miért előbbrevaló...
 • 2011. december 5. hétfő 14:35 Őri Gyula: Kedves mindnyájan! A halott épület kifejezésen ütköztem meg. Egy épület...
 • 2011. november 24. csütörtök 23:07 Török József: Kedves Feri! Azt hiszem, különösebben nem kell ismertetnem veled...