Dr. Timaffy László névadó ünnepség

Dr. Timaffy László Művelődési Ház - Győrújbarát

Dr. Timaffy László Művelődési Ház - Győrújbarát

A Győrújbaráti Művelődési Házat Dr. Timaffy László Művelődési Otthon és Faluháznak fogják hívni, a névadó ünnepségre május 10-én kerül sor. A falu életében és a mi gyakorlati életünkben ez nem jelent változást. A mindennapi gondjainknak vajmi kevés köze van ehhez. Mégis egy ilyen névválasztás képet adhat arról, hogy az itt élők, a közösségi életet szívükön viselők hogyan gondolkodnak, milyen a hitvallásuk. Dr. Timaffy László szellemisége büszkén fogja hirdetni, hogy Győrújbarát számára fontosak a hagyományok, a múlt értékei. Dr. Timaffy László az életét a Szigetköz, a Hanság, a Rábaköz néprajzkutatásnak szentelte, számos kitüntetést kapott példa értékű munkájáért.
Ugyan személyes kötődése nem volt Győrújbaráthoz, de talán ez a névválasztás méltóképpen jelzi azt, hogy életküldetése túlmutat a régió határain, és e nevet viselve, tán minket barátiak is arra sarkall, hogy községünk jelentős szerepet töltsön be a térség közművelődésében, hűen követve Dr. Timaffy László hagyatékát.
2009-ben a  Szalóki házaspár javasolta Tiamffy Lászlót névadónak, s az elképzelést az aláírás gyűjtő íveken Dr. Fehér János professzor  is támogatta. Ebben az évben emléktábla került a Csobolyó Ház falára, ekkor fogalmazott úgy Szalóki Géza a győrújbaráti néptáncegyüttes akkori vezetője, hogy “fontos, hogy emléket állítsunk egy olyan kivételes tehetségű, rátermett és elhivatottságában példaként állítható embernek, mint amilyen dr. Timaffy László volt”.* Az “emlékállítás” most Pammer Ernő, a Csobolyó Néptáncegyüttes elnökének indítványára került Győrújbarát képviselő testülete elé.
A névadó ünnepség május 10-én 17 órakor kezdődik a Dr. Timaffy László Művelődési Otthonban (Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.).

Program

 • Óvodások éneke
 • Juhászné Árpási Irma polgármester asszony ünnepi köszöntője
 • Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna: Személyes emlékek
 • Dr. Barsi Ernő néprajzkutató emlékezése a tudóstársról, Dr. Timaffy Lászlóról
 • Timaffy család köszöntője
 • Filmvetítés
 • Győrújbaráti Dalkör műsora
 • Csobolyó Néptáncegyüttes előadása

Az aulában kiállítás tekinthető meg Dr. Timaffy László életéről.

Timaffy László
Mosonszentandrás 1916. április 16. – Győr 2002. december 4.

Szülei: Ifj. Timaffy Endre cikolaszigeti tanító, Hrdina Irén. A magyaróvári piarista gimnáziumban érettségizett 1934-ben. Felsőfokú tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol 1939-ben földrajz-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Tanárai voltak többek között: Cholnoky Jenő, Teleki Pál, Győrffy István. 1939-1940-ben az egyetemen kapott tanársegédi állást, doktori értekezésének témája a Szigetköz vízrajza volt. Ezután Pápán volt óraadó tanár, 1943-tól a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskola docense agrárföldrajz és agropedagógia tantárgyakból. Alapítója és igazgatója volt az Óvári Széchenyi Népfőiskolának (1944-), amelyet 1949-ben fel kellett oszlatnia. Ez évben állásából elbocsátották, ezután Cikolaszigeten volt falusi kántor, favágó és segédmunkás, később Győrben bolti eladó (1951-1955) és a győrszigeti templom kántora. Az 1956-os forradalom után 18 hónap szabadságvesztésre ítélték. Szabadulása után zeneiskolában lett furulyatanár (1959-1964), 1965-től a Győri Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet tanára. Életét a megye néprajza kutatásának szentelte. Huszonegy önálló könyve és mintegy 300 tanulmánya jelent meg, ez utóbbiak a győri Xántus János Múzeum évkönyvében (Arrabona), az „Ethnographiá”-ban és más periodikákban. Nevezték a Szigetköz krónikásának, tudós aranyásznak és az ezer sziget doktorának. Szűkebb szakterülete a néphit, népi gazdálkodás, állattartás és közlekedés témaköre volt. Honismereti táborokat és kórust vezetett, több száz előadást tartott Győr-Moson-Sopron megye és a Csallóköz településein. 1945. május-szeptember között a „Szabad Mosonvármegye” című hetilapot szerkesztette, 1978 és 1987 között a „Honismeret” című folyóirat szerkesztő bizottságának tagja volt. Elnöke volt a Győri Akadémiai Klubnak és a Domus Hungarica Egyesületnek, tiszteletbeli elnöke a Szülőföldünk Honismereti Egyesületnek, a Pro Urbe Egyesületnek és a Győri Apor Vilmos Népfőiskolának. Kitüntetései: Sebestyén Gyula emlékérem (1965), Bél Mátyás emlékdíj (1988), Hédervár díszpolgára (1991), Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztje (1992), Pro Urbe Győr (1993), Magyar Örökség Díj (1998), Győr-Moson-Sopron Megye Kék Szalag Rendje (2000), Szent László-érem (2002), Széchenyi István-emlékérem (2002). Győrött a Szentlélek templomban nyugszik.
forrás: Moson megyei életrajzi lexikon – http://mmel.nansoft.hu/?o=szc&c=553

Dr. Timafy László

Dr. Timaffy László

Laci bácsi nagyapám jó barátja volt. 1988-ban ajándékozta nagyszüleimnek A Tündértó titka című könyvet, ami az általa válogatott, gyűjtött szigetközi meséket rendezi kötetbe. A kézzel írt ajánló szöveg így szól nagyszüleimhez: “Julcsinak, Vilinek szívbéli szeretettel, hogy még dédunokáitoknak is mesélhessetek belőle”. Nagyszüleim már sajnos nem élnek, de a dédunokákhoz, a gyermekeimhez eljutnak a mesék, én mesélhetem őket. Köszönjük Laci bácsi.

*A Nyugat Hírmondó 2009-es cikke: A kiváló néprajzkutató, népművelő előtt tisztelegtek Győrújbaráton – Dr. Timaffy László hagyatékát ápolni, emlékét megőrizni kötelessége az utókornak http://www.nyugathir.hu/pdf/2009/9/nyugathirmondo-200909-03.pdf

Köszönet Zsilavi Fábiánné Jolinak, aki az ünnepségről hírt adott a ménfőcsnakai Hegyalja újságban.


VN:F [1.9.6_1107]
A csillagokra kattintva osztályozhatsz egytől ötig!
Értékelés: 4.6/5 (17 leadott szavazat)
Dr. Timaffy László névadó ünnepség, 4.6 out of 5 based on 17 ratings

2 hozzászólás Dr. Timaffy László névadó ünnepség

 • A Győrújbaráti Művelődési Házat Dr. Timaffy László Művelődési Otthon és Faluháznak fogják hívni!

  Sírjak vagy nevessek?

  A névválasztásnak természetesen örülök, de ismerve a barátiban zajló eseményeket,
  a helyi hatalom, -szerencsére egyre kisebb- részének hozzáállását hagyományainkhoz, álságosnak tartom a névadás időzítését.

  A Győrújbarátiak egy részének valóban fontosak a hagyományok, a múlt emlékeinek
  ápolása, megőrzése!
  Ez örömre ad okot és az ember örömében nevet.
  Néha bizony örömében sír is.
  Barátin a hagyományok őrzői, tisztelői, mostanában nem örömükben sírnak.

  Akik Barátin igaz őrzői akarnak lenni múltunknak, hagyományainknak, nem
  babérokra törnek!
  Egyszerűen teszik a dolgukat.
  Tagokat szerveznek, pénzt és támogatókat, munkával és kapcsolatokkal segítőket
  keresnek.
  Majd később akarnak ünnepelni! Mikor már megérdemlik!
  Amikor már megdolgoztak érte!
  Talán lesz hol!

  Talán az Istenek kegyesek lesznek hozzánk, és a most ünneplők nem rombolják le szentélyünket.
  -A Nagybaráti Iskola épületét, melyet szeretnénk megmenteni.
  Megmenteni, és Dr Timaffy László szellemiségét követve, megtölteni élettel!

  Török József
  Baráti Hagyományőrző Egyesület

  “Mégis egy ilyen névválasztás képet adhat arról, hogy az itt élők, a közösségi életet szívükön viselők hogyan gondolkodnak, milyen a hitvallásuk. Dr. Timaffy László szellemisége büszkén fogja hirdetni, hogy Győrújbarát számára fontosak a hagyományok, a múlt értékei.”

  VA:F [1.9.6_1107]
  Értékelés: 5.0/5 (12 leadott szavazat)
 • Dr. Svejkovszky Ferenc

  DR. TIMAFFY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS FALUHÁZ avatása margójára …

  CSAK egy kaszaüllő … !

  Egy életkép kapcsán szernék megosztani egy kis történetet …

  Egy öreg bácsihoz készülök füvet nyírni …,
  de a fű már akkora, hogy inkább kaszálni kell …
  Falusiként, mint egy jó gazda, előkészítem a kaszát az “aratáshoz” …
  Tanultam az idősektől, első, hogy a kaszát, kaszálás előtt meg kell fenni …
  Régen használtam, mondom magamban …, most akkor előbb kikalapálom …
  Én az iparosgyerek, gyerekkoromban csak láttam,
  ahogyan a szomszédunkban Tar Mátyás bácsi kikalapálja a kaszáját …
  Apósom is nagyon jó kaszás volt, legénykorában hónapos volt az uradalomban …,
  értett a kasza kikalapálásához is,
  de Őt már sajnos nem tudom megkérdezni, hogy adjon egy két jó tanácsot …
  Bár, Tőle is ellestem a fogásokat …,
  de most mégis más, hogy én állok neki a kasza kikalapálásnak …

  Irány a mindentudó internet …, gondoltam “kiokosítom, továbbképzem” magam …

  Közben találtam egy nagyon szép és megható írást …
  Ajánlom elolvasásra …

  A Falusi múlt emlékképei elevenednek meg, CSAK egy kaszaüllő láttán …

  Olvassuk el
  GY. SZABÓ LÁSZLÓ: “Kaszaüllő” kis írását …

  http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20100201-93061.pdf

  CSAK EGY KASZAÜLLŐ …, van ilyen is, olyan is …; egyszerű is és míves is …

  A “Kaszás” a mellékelt képen …

  A Falusi múltunk emlékképei elevenednek meg …, CSAK egy kaszaüllő láttán …

  … és egy “Helytörténeti Gyűjtemény” látogatásakor … ?
  … az már felér/ne/ egy Esti Egyetemmel … !

  Éljünk a lehetőséggel, mutassuk be …,
  engedjük bemutatni múltunk emlékeit
  a régi “Nagybaráti Iskola” felújított épületében …

  Élnek még jópáran a Népi Mesterségek Képviselői közül …,
  akiktől még kérdezhetünk …
  Ettől akarjuk “MI” megfosztani a Gyermekeinket … !?

  Timaffy Laci bácsi és Barsi Ernő bácsi is tiszta szívvel ajánlaná
  a “Baráti Hagyományőrző Egyesület” elképzeléseinek megvalósítását … !
  /Bővebb információkat olvashatnak a “baratipont.hu” oldalon!/

  A gyökereinket, a Dédapáink által épített
  régi NAGYBARÁTI ISKOLA-ÉPÜLETET akarjuk megmenteni a dózeroktól …

  Mi,a régi ISKOLÁNKBAN, egy új közösségi teret képzelünk el … !
  … múltunkat, hagyományainkat megőrizve, továbbadva …
  … ahogyan erről Timaffy Laci bácsi és Barsi Ernő bácsi is beszélt …,
  … mindezt Lanczendorfer Zsuzsanna személyes emlékeivel is megelevenítette …

  A ” TIMAFFY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS FALUHÁZ” avatásakor
  megint oly szépen hallottuk, hogy meg kell becsülni a gyökereinket … !
  … ha igazán megbecsüljük a gyökereinket …,
  akkor itt is egy új kutatási terület is nyílhatna a jelenben,
  ahol Lanczendorfer Zsuzsanna tovább gyarapíthatná emlékeit …

  CSAK egy kaszaüllő … !

  … és mennyi mennyi emlék, elfeledettnek hitt emlék, tudás tőr a felszínre …

  Svejkovszky Ferenc
  Nagybaráti születésű …, … “itt születtem én ezen a tájon” …
  Győrújbaráti állandó lakos
  Baráti Hagyományőrző Egyesületi tag
  Kaszás ..doc

  VA:F [1.9.6_1107]
  Értékelés: 5.0/5 (11 leadott szavazat)

Baráti   közügy

Baráti   Program

Baráti   Kreatív

Baráti   Életképek

 • Gyönyörű Győrújbarát

  Segítsetek összegyűjteni azokat a fotókat, amiket Győrújbarát képeskönyvébe bekerülhetnének. Küldjetek fotót, linket, feltesszük ide. részletek

 • Kipakolás

  Ellátmány jött a szigetre. Töltött ágyúval biztosítja a helyőrség legénysége a kipakolás zavartalanságát. részletek

 • 1. Homokszemben a világ

  Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökkévalóságot, s tartsd tenyeredben a végtelent. részletek

 • Betlehem

Baráti   Történt

Baráti   Más

Baráti   Íz

 • Pincekultúra Egyesület

  Egy lelkes társaságnak a története, akik a Józan-Völgy Szűk Horgasi részén feltámasztották a hagyományos borászkodás, és pinceművelés hagyományait. részletek

 • Mézeskalács

  Az egyesületi mézeskalácssütéseken az alábbi recept alapján készülnek a finomságok. Most már negyedszer készítettünk ezek szerint két és fél kiló mézből sütit, úgyhogy ki van próbálva 🙂 . részletek

 • Karácsony illata

  Minden évben sok-sok kisgyermek segítségével igazi karácsonyi mézeskalács illatot szoktunk varázsolni az éttermünkben, a Dobos Pub Pizzériában. Vasárnap délután várunk Titeket is részletek

 • Sütőtökös muffin

Egy kategória'; while (have_posts()) { the_post(); $bfa_ata['postcount']++; if (in_category(7)) { $odd_or_even = (($bfa_ata['postcount'] % 2) ? 'odd-post' : 'even-post' ); bfa_center_content($bfa_ata['content_inside_loop']); } } } */?>

A Facebookon olvashatsz a háttérinformációkról, a tervezett írásokról

Hozzászólás minősítés

Legutóbbi hozzászólások

 • 2014. november 20. csütörtök 21:58 Dr. Svejkovszky Ferenc: KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT! http://www.gyorujbarat.hu/
 • 2014. október 22. szerda 18:09 Kiss Róbert: Szerintem amúgy rendőr kell. Esetleg rendőrnek látszó dolog. Jó ötlet...
 • 2014. október 22. szerda 17:46 Kiss Róbert: Tisztelt Szabó Tímea! Örülök hogy Ön egy szabálykövető polgár. De lássuk...
 • 2014. október 21. kedd 11:46 Szabó Tímea: Kedves Kiss Róbert! Ha helyesen olvasta volna a cikket, nem tartaná...
 • 2014. október 21. kedd 10:01 Kiss Róbert: Kedves Tímea! Hibának tartom a 30-as tábla kihelyezését: – aki az...
 • 2014. június 28. szombat 11:17 Dr. Svejkovszky Ferenc: Kedves Győrújbarátiak ! Szeretnénk tájékoztatni Önöket a...
 • 2013. május 13. hétfő 10:12 Dr. Svejkovszky Ferenc: DR. TIMAFFY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS FALUHÁZ avatása...
 • 2013. május 8. szerda 20:54 Török József: A Győrújbaráti Művelődési Házat Dr. Timaffy László Művelődési Otthon és...
 • 2012. szeptember 20. csütörtök 19:11 Tarjányi Tamás: Gratulálok, hogy végre elkészült a bölcsőde. Remélem, hogy sok...
 • 2012. szeptember 19. szerda 10:05 Kerti Piroska: Nagyon szép lett a bölcsi és klasszak a motorok is:-). Előbb-utóbb...
 • 2012. június 26. kedd 20:28 Bagó István: Nagyon szép ez az összeállítás! A faluközpont is szép lett, de néhány...
 • 2012. május 31. csütörtök 18:59 skaliczky Nándor: Nagyon jó volt a Szegedi vívótábor (mert én is vívok itt barátin)!...
 • 2012. május 7. hétfő 07:54 Török József: Kérek mindenkit, ki támogatja a volt Nagybaráti Iskola megmentését és IGAZI...
 • 2012. április 13. péntek 13:06 Halász Attila: Hurrá! Háromszoros…, Krisztának és hogy végre itt is olvashatunk...
 • 2012. január 22. vasárnap 21:25 Thürmer Ágnes: Kedves Svédáné Sztrakay Kriszta! Kisfiam szintén az Így neveled a...
 • 2011. december 13. kedd 21:17 Halász Erika: Gratulálok a győrújbaráti vívóknak!!!!!!!! Még most is sajnálom, hogy...
 • 2011. december 13. kedd 10:33 Őri Gyula: 1./ Nagybaráti iskola – A csatornázás idején részben a kivitelező...
 • 2011. december 5. hétfő 22:16 Török József: A szentek türelmesek. Ők értik, és megértik, miért előbbrevaló...
 • 2011. december 5. hétfő 14:35 Őri Gyula: Kedves mindnyájan! A halott épület kifejezésen ütköztem meg. Egy épület...
 • 2011. november 24. csütörtök 23:07 Török József: Kedves Feri! Azt hiszem, különösebben nem kell ismertetnem veled...