A Falufórum margójára

Deéné Nagy Teréz, Szalánczi Gábor, Török József, Svejkovszky Ferenc

Örömmel nyugtáztuk, hogy a korábbi Falu-meghallgatásokon megjelenő érdeklődőkhöz képest, most sokkal többen voltak.

A Barátiak éltek a Fórum adta meghívás lehetőségével.

A Fórumon, a Testület háttérként levetített egy videót, bemutatva az Iskolaépület …,

…szinte annak „igazolására”, hogy valóban „halott az épület” …!

Feltettek kérdéseket, hogy a korábbi Testületi tagok mit tettek … ?

Voltak válaszok, most kibővítve taglalnánk

Az előzmények nagyjából ismertek …

 • vegyes tulajdonú épület, MINDENKI VÁR az ÁLLAM DÖNTÉSÉRE !
 • a tulajdonviszonyok nehezen rendeződnek …
 • 1990-98 között a vegyes tulajdonviszonyok miatt sem az Önkormányzat,
 • sem az Egyház érdemben nem tudott lépni … !

TEHÁT, a feltett kérdések, „hogy a korábbi Testületi tagok mit tettek ?” OKAFOGYOTTÁ VÁLTAK !!!

 • A TULAJDONVISZONYOK A HARMADIK./!!!/ ciklusra rendeződtek !!!
 • FONTOS ! A TULAJDONVISZONYOK IRMA ASSZONY IDEJÉBEN RENDEZŐDTEK !
 • TEHÁT A FELTETT VIDEÓ, EGY ÖNGÓÓÓL VOLT !
 • Látjuk ! PUSZTULÁSRA ÍTÉLTEK EGY KÖZVAGYONT !
 • Arról „tudtunk/hallunk”, hogy keresnek vállalkozókat, befektetőket …
 • Többen hangsúlyoztuk korábban, hogy ez az épület felekezeti hovatartozás nélkül Győrújbaráté, a MIENK … ! Óvjuk és védjük meg !
 • DE ! VÉGREHAJTANI CSAK a Polgármester és a Jegyző tud … !
 • Az elmúlt ciklusban is volt elkülönített fedezet az épület állagmegóvására, DE azok, akiknek joguk és lehetőségük volt a végrehajtásra, nem tettek semmit … ! Látjuk !
 • Reménykedtünk, hogy jobb sorsa fordul az „Iskola-épület” …
 • … aztán, egyszercsak „HALÁLHÍRÉT” hallottuk az Iskolánknak … !
 • NA ! … ez volt az a pont amitől kezdve felgyorsultak az „Iskolamentés” eseményei !
 • Az Önkormányzat CSAK vállalkozásban és eladásban gondolkodott …
 • Arra nem gondoltak, hogy jó lenne a Falunak is … !
 • Most itt tartunk ! Szeretnénk új funkciót adni az épületnek … !
 • Alakuljon ki egy új kis Faluépítő Közösség, egy „Közösségi tér”, ahol jól érezhetik magukat az Emberek … !
 • A „20 éves a CSOBOLYÓ” köszöntőjében a Polgármester Asszony is örömét fejezte ki, hogy a Táncházba járnak a Fiatalok, nem a diszkóba.
 • Ez a „BARÁTI KÖZÖSSÉGI HÁZ” is egy ilyen hely lehetne !
 • EZ JÁR MINDEN GYŐRÚJBARÁTI/NAGYBARÁTI EMBERNEK !!!
 • Ez olyan nagy baj, hogy ezt így szeretnénk …?
 • Ha szeretik Győrújbarátot, volt Iskolájukat akkor érteni fogják … !

Mindig mondtuk, mi nem magunknak, saját szórakoztatására akarunk kiállítótermeket. Értéket akarunk megmenteni elsősorban! Mikor ennyi ember tiltakozik egy épület lebontása ellen, már k ö t e l e s s é g e az Önkormányzatnak azt megtartani!!!
Mi értelmes funkciót is ajánlottunk elhelyezni az épületben.

Szíveskedjenek ezt végiggondolni …

 • 8-10 szakma, régi, használható eszközeivel berendezett teremben mi mindent lehet végezni.
 • Pályaválasztó fiataloknak meg lehet mutatni a régit, videón az újat.
 • Kamarai rendezvényt lehet tartani. /Amíg a kamarában volt fémtörténeti kiállításom, sok küldöttség látta/
 • A Falunk vendégeinek olyat mutathatunk, mit máshol biztos nem lát!
 • Olyan vendéglátásban lehet része amilyenben máshol biztos nem!
 • Megnézhet egy érdekes helytörténeti, szakmatörténeti kiállítást!
 • Elfogyasztja a k e m e n c é b e n készült finom ételeket,
 • majd mindennek megkoronázásaként a gyönyörű, ódon berendezésű
  p i n c é b e n leöblítheti torkát, kellemes beszélgetés közben, a finom Győrújbaráti borokkal.

Mindehhez mi természetesen anyagilag is hozzá kívánunk járulni!

Azt viszont S E N K I ne várja, hogy az egész projekt civil szervezéssel és pénzből fog megvalósulni.

A KÖZ egészéből, tehát GYŐRÚJBARÁT egészéből MINDENKINEK EGYFORMÁN JÁR A JAVAKBÓL !

Győrújbarát RÉGI KISBARÁTI részén MÁR megépült egy ÉLHETŐ FALUKÖZPONT !

Győrújbarát RÉGI NAGYBARÁTI része IS egy ÉLHETŐ KÖZÖSSÉGI TERET AKAR !

Nagyon sok helyen, ha egy kovácsműhelyt sikerül megmenteni és bemutatni már arra is végtelenül büszkék!

Barátin a kovácsműhely mellett szabó, bognár, asztalos, öntő, lakatos, suszter, borbély, ács, pék mesterségek eszközei lesznek kiállítva!
Mindezek úgy, hogy meghatározott alkalmakkor az eszközök használatát hozzáértők megmutatják.

Döntse el mindenki maga, hogy ez normális dolog-e?
Az épület megmentését Baráti lakói mindenképp akarják!!!


Várhatóan ennyi mindent kapna ráadásul a Falunk, és még nekünk kell mindent elkövetni, hogy elfogadják …
.

Közkívánatra közzé tesszük Deéné Nagy Teréz Mara kérdéseit,

amit szeretett volna elmondani a FÓRUMON,

Irma Asszony ügyrendre való hivatkozással ezt nem engedte meg … !?

Itt vannak a kérdések, amitől Irma Asszony annyira megijedt …

1.    Ki járt ebbe az iskolába?

2.     Szeretnénk felújítva látni régi iskolánkat?

3.     Szeretnénk felújítva látni falunk egyik legrégebbi épületét?

4.     Meg akarjuk őrizni apáink, nagyapáink emlékét?

5.     Ebben az épületben tanított édesapám és idejártunk sokan iskolába és az első lépéseket a tudás útján sokunk gyermeke is itt tette meg. Szeretnénk még sokáig látni?

6.     Szeretnénk itt találkozni volt osztálytársainkkal?

7.     Szeretnénk itt emléket állítani volt és leendő tanárainknak, orvosainknak, faluvezetőinknek?

8.     Szeretnénk itt látni régi használati eszközeinket?

9.     Tablóinkat szeretnénk a falakon látni, ha már az iskolában nincs helye?

10.  Szeretnénk a Rotary által ígért kemencét?

Szeretnénk egy igazi közösségi házat?”

Ijesztőek a kérdések ugye?

Lássuk, ahogyan ezt Szalánczi Gábor Győrújbarát Főépítésze elgondolta,

az Épület-Tér-Szoborcsoport elhelyezését, kapcsolatát …

Régi Nagybaráti iskola - beépítési terv

Ez egy tervezet, egy kiindulási alap a közös gondolkodáshoz …

A templom, az Iskola és a tér építészetileg egy szerves egységet képez!

A Térhez az épület hozzátartozik!

A NAGYBARÁTI ISKOLA ÉPÜLETE visszanyeri korábbi formáját,

új, reprezentatív megjelenésével fordul a tér felé.

Az épülettömeg karcsúsodásával hangsúlyosabb kapcsolat tud kialakulni

a térrel és a Szent István szoborcsoporttal!

Az épület, az előtér és a belső udvar a kemencével, a parkkal, a szoborcsoporttal kis közösségi tereket alkot, számos találkozási pontot biztosítva GYŐRÚJBARÁT LAKÓINAK:

A FÓRUMON, az azért kirajzolódni látszott, hogy a Tisztelt Képviselők, bizonyos feltételekkel, fogékonyak a meghozott „bontási rendelet” visszavonására.

Bontási engedély még nincs, az engedély feltételeinek ismeretében majd már többet megtudhatunk.

Volt szó a részleges bontással kapcsolatos statikai problémákról, hogy az eredeti épületrészt ez hogyan befolyásolja …

Azt tudni kell, hogy a megtartani szándékozó épületrész, a 10 ablakos eredeti épület,

egy önálló épület volt. Ehhez került hozzáépítésre az új szárny.

Tehát, ahogy felépült, éppen úgy vissza is bontható.

Köszönjük szépen Mindazoknak, akik éltek a Fórum adta lehetőséggel,

kifejezve ezáltal is támogatásukat.

Köszönjük szépen a közel 300 támogató aláírást is !

Külön megköszönjük Tüű Gyuri bácsinak és Kiss Anti bácsinak -Győrújbarát Díszpolgárának- harcos kiállását az Iskolaépület megmaradásáért !

Beszéltünk róla, hogy érzelemmel kell megközelíteni az Iskola-épület sorsát, múltját, jelenét és jövőjét !

Hit, remény és szeretet nélkül sivár az élet.

Fontos a szerepe Szülőnek, Tanítónak egyaránt, mennyire tudja megszerettetni az Iskolát személyes példamutatásával, a Gyermek/Kisdiák megbecsülésével vagy éppen megutáltatni az Iskolát a Gyermek/Kisdiák megaláztatásával …

Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőttként hogyan emlékezik vissza a Kisdiák gyermekkora Iskolájára … ?

Szeretettel, örömteli érzelemmel, vagy éppen gyűlölettel … ?

Az egyik meg akarja menteni az Iskoláját a Jövőnek … !

A másik meg még a gyökereket is kitépné … !?

Hiszünk abban is, hogy Őseink lelke/szelleme is körüllengett Bennünket.

Mi „láttuk” a Mi Kedves Fehér Jani Bátyánkat és Takács Géza Bácsinkat

a karzaton, a díszpáholyban …

De, sajnos a valóságban meg nem láttuk a többi Díszpolgárt … !?

(Szalóki Géza kimentette magát, egyéb elfoglaltsága miatt)

Hideg Klárika emlékeztetett Bennünket arra, hogy

Irma Édesapja, Albert bácsi is a „Nagybaráti Iskola” Diákja volt.

Bízunk abban, hogy a Kislány álmában megjelenik az Édesapja …

és kifejezi ragaszkodási szándékát az Iskolájához !

„ …

s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés. … „

/József Attila: Dunánál/

Iskolamentők/Faluvédők

Andrássy Márta, Deéné Nagy Teréz Mara, Fülöp Imre, Őri Gyula, Schéder Tamásné Hideg Klára, Svejkovszky Ferenc, Szalánczi Gábor, Török József, Varga Károly

… mint a nótában …

„ …Állj be közibénk ! SzívedMiénk ! Csapj fel hát katonának ! … „

Egy életkép a Fórum kapcsán …

Emlékezhetnek Fülöp Imre tartalmas beszámolójára, amikor többek között arról beszélt, hogy mit érez amikor HAZAMEGY SZÜLŐFALUJÁBA és meglátja a Templomukat, mellette az Iskolájával !?

MI SEM FOSZTHATJUK MEG ettől, a mélyből feltörő, semmihez sem hasonlítható, megható érzéstől a HAZALÁTOGATÓ Régi Kedves Barátiakat !

A MÚLT KÖTELEZ !

VN:F [1.9.6_1107]
A csillagokra kattintva osztályozhatsz egytől ötig!
Értékelés: 4.8/5 (16 leadott szavazat)
A Falufórum margójára, 4.8 out of 5 based on 16 ratings

Nem lehet hozzászólni.

Baráti   közügy

Baráti   Program

Baráti   Kreatív

Baráti   Életképek

 • Gyönyörű Győrújbarát

  Segítsetek összegyűjteni azokat a fotókat, amiket Győrújbarát képeskönyvébe bekerülhetnének. Küldjetek fotót, linket, feltesszük ide. részletek

 • Kipakolás

  Ellátmány jött a szigetre. Töltött ágyúval biztosítja a helyőrség legénysége a kipakolás zavartalanságát. részletek

 • 1. Homokszemben a világ

  Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökkévalóságot, s tartsd tenyeredben a végtelent. részletek

 • Betlehem

Baráti   Történt

Baráti   Más

Baráti   Íz

 • Pincekultúra Egyesület

  Egy lelkes társaságnak a története, akik a Józan-Völgy Szűk Horgasi részén feltámasztották a hagyományos borászkodás, és pinceművelés hagyományait. részletek

 • Mézeskalács

  Az egyesületi mézeskalácssütéseken az alábbi recept alapján készülnek a finomságok. Most már negyedszer készítettünk ezek szerint két és fél kiló mézből sütit, úgyhogy ki van próbálva 🙂 . részletek

 • Karácsony illata

  Minden évben sok-sok kisgyermek segítségével igazi karácsonyi mézeskalács illatot szoktunk varázsolni az éttermünkben, a Dobos Pub Pizzériában. Vasárnap délután várunk Titeket is részletek

 • Sütőtökös muffin

Egy kategória'; while (have_posts()) { the_post(); $bfa_ata['postcount']++; if (in_category(7)) { $odd_or_even = (($bfa_ata['postcount'] % 2) ? 'odd-post' : 'even-post' ); bfa_center_content($bfa_ata['content_inside_loop']); } } } */?>

A Facebookon olvashatsz a háttérinformációkról, a tervezett írásokról

Hozzászólás minősítés

  Legutóbbi hozzászólások

  • 2014. november 20. csütörtök 21:58 Dr. Svejkovszky Ferenc: KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT! http://www.gyorujbarat.hu/
  • 2014. október 22. szerda 18:09 Kiss Róbert: Szerintem amúgy rendőr kell. Esetleg rendőrnek látszó dolog. Jó ötlet...
  • 2014. október 22. szerda 17:46 Kiss Róbert: Tisztelt Szabó Tímea! Örülök hogy Ön egy szabálykövető polgár. De lássuk...
  • 2014. október 21. kedd 11:46 Szabó Tímea: Kedves Kiss Róbert! Ha helyesen olvasta volna a cikket, nem tartaná...
  • 2014. október 21. kedd 10:01 Kiss Róbert: Kedves Tímea! Hibának tartom a 30-as tábla kihelyezését: – aki az...
  • 2014. június 28. szombat 11:17 Dr. Svejkovszky Ferenc: Kedves Győrújbarátiak ! Szeretnénk tájékoztatni Önöket a...
  • 2013. május 13. hétfő 10:12 Dr. Svejkovszky Ferenc: DR. TIMAFFY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS FALUHÁZ avatása...
  • 2013. május 8. szerda 20:54 Török József: A Győrújbaráti Művelődési Házat Dr. Timaffy László Művelődési Otthon és...
  • 2012. szeptember 20. csütörtök 19:11 Tarjányi Tamás: Gratulálok, hogy végre elkészült a bölcsőde. Remélem, hogy sok...
  • 2012. szeptember 19. szerda 10:05 Kerti Piroska: Nagyon szép lett a bölcsi és klasszak a motorok is:-). Előbb-utóbb...
  • 2012. június 26. kedd 20:28 Bagó István: Nagyon szép ez az összeállítás! A faluközpont is szép lett, de néhány...
  • 2012. május 31. csütörtök 18:59 skaliczky Nándor: Nagyon jó volt a Szegedi vívótábor (mert én is vívok itt barátin)!...
  • 2012. május 7. hétfő 07:54 Török József: Kérek mindenkit, ki támogatja a volt Nagybaráti Iskola megmentését és IGAZI...
  • 2012. április 13. péntek 13:06 Halász Attila: Hurrá! Háromszoros…, Krisztának és hogy végre itt is olvashatunk...
  • 2012. január 22. vasárnap 21:25 Thürmer Ágnes: Kedves Svédáné Sztrakay Kriszta! Kisfiam szintén az Így neveled a...
  • 2011. december 13. kedd 21:17 Halász Erika: Gratulálok a győrújbaráti vívóknak!!!!!!!! Még most is sajnálom, hogy...
  • 2011. december 13. kedd 10:33 Őri Gyula: 1./ Nagybaráti iskola – A csatornázás idején részben a kivitelező...
  • 2011. december 5. hétfő 22:16 Török József: A szentek türelmesek. Ők értik, és megértik, miért előbbrevaló...
  • 2011. december 5. hétfő 14:35 Őri Gyula: Kedves mindnyájan! A halott épület kifejezésen ütköztem meg. Egy épület...
  • 2011. november 24. csütörtök 23:07 Török József: Kedves Feri! Azt hiszem, különösebben nem kell ismertetnem veled...